× FAQ Kontakt

Blíže se odevzdaní práce?

Zajistíme!

Záruka vrácení peněz

  1. Klient může platit všemi dostupnými způsoby, tj. bankovním převodem nebo PayPal (na vyžádaní).
  2. Platba bude provedena po obdržení potvrzení objednávky od provozovatele, a to ve výši 100 % hodnoty objednávky. To zajistí důkladnost a včasnost provedení objednávky. Klient platbou potvrzuje své vážné úmysly objednat si písemný dokument z webových stránek www.aseminarka.cz a plně souhlasí se všeobecnými smluvními podmínkami.
  3. Po potvrzení objednávky a platbě již objednávku nelze zrušit.
  4. Zhotovitel zaručuje plnění objednávek ve lhůtách stanovených klientem. Konečný termín pro provedení bude 23:59 příslušného data. Zhotovitel doporučuje stanovit konečný termín splnění zadání alespoň 1 den před předpokládaným konečným termínem odevzdání písemné práce.
  5. V případě nedodržení konečného termínu pro splnění objednávky, vrátí zhotovitel plnou částku hodnoty objednávky bez náhrady jakýchkoli dalších nákladů, které by klientovi vznikly v důsledku nedodržení objednávky ve stanovených termínech.
  6. Při plnění objednávky se zhotovitel řídí výhradně popisem projektu poskytnutým klientem při zadání objednávky. Zhotovitel nenese odpovědnost za žádný neúplný nebo nesprávný popis projektu nebo za případné špatně poskytnuté nebo neposkytnuté informace o dalších požadavcích na formátování, styl, psaní, korektury nebo jiné podrobnosti o projektu.
  7. Klient může také doobjednat jednotlivé služby poskytované na aseminarka.cz za další poplatek, který je za dané služby účtován.
  8. V případě, že dodaný projekt není v souladu s požadavky zadanými klientem při podání objednávky, může klient kontaktovat koordinátora projektu a požadovat vrácení částky zaplacené za projekt. Koordinátor důkladně prozkoumá podrobnosti o projektu, požadavky popsané klientem a konečný výsledek a do 24 hodin vypracuje oficiální písemné prohlášení, podle něhož má klient nárok na úplné nebo částečné vrácení částky za projekt.
  9. V případě, že dodaný projekt vůbec neodpovídá požadavkům klienta, zhotovitel garantuje vrácení celkové ceny za projekt bez náhrady veškerých dalších nákladů vynaložených klientem v důsledku nesplnění objednávky ve stanovených konečných termínech.

Zhotovitel nenese zodpovědnost za jakékoli změny v úkolu nebo projektu během jeho provádění nebo za případný nesprávný nebo nejednoznačný popis projektu ze strany klienta. V takovém případě klientovi nebudou náklady na projekt vráceny.