× FAQ Kontakt

Blíže se odevzdaní práce?

Zajistíme!

Seminární práce

Seminární práceS pojmem seminární práce se pravděpodobně poprvé setkáme na základní škole. V zeměpise jsme dostali úkol vypracovat popis nějaké země – uvést její hlavní město, oficiální jazyk, vývoz a dovoz do země a další informace. Na střední škole se rozsah seminárky zvýšil. A na vysoké škole jsme se dozvěděli, že napsat seminární práci je náročnější než jen dát pár internetových zdrojů dohromady. Není to snad tak? Posuďte sami. Co vše má seminární práce obsahovat? Autor musí nejdříve v úvodu zvážit, jaké budou cíle jeho seminární práce, dále uvádí informace, jež musí být podloženy odbornou literaturou. V praktické části uvádí zjištěné informace v praxi, případně vyjadřuje své názory na dané téma. A v závěru seminární práce? Vše musí být shrnuto a musí být dosaženo cílů, které si student stanovil. Můžeme tak říct, že čím vyšší úrovně vzdělání dosahujeme, tím je těžší seminární práci zpracovat.

Při zpracování seminárky je nutno dbát na to, aby se každá myšlenka řádně citovala, aby byly uvedeny zdroje a nedošlo k porušení autorských práv jiných autorů, jejichž knihy citujete. Seminárka je sice běžným úkolem pro úspěšné ukončení vysokoškolského předmětu, ale jako každý jiný úkol vyžaduje čas a soustředění. Zjistit cenu