× FAQ Kontakt

Blíže se odevzdaní práce?

Zajistíme!

Rešerše

RešeršeCo je rešerše? Už jste to slovo někdy slyšeli, ale nejste si jistí, co znamená? Slovo rešerše pochází z francouzského slova „recherche“, jehož český překlad zní hledat. A takový byl i původní význam slova rešerše u nás: hledání či pátrání po informacích o určitých věcech nebo lidech. Do dnešní doby se význam poněkud přenesl a rešerše je chápána nejen jako hledání, pátrání či vyšetřování, ale také jako ověřování, soupis či souhrn různých údajů. Proč vnímáme rešerši jako něco akademického? Zřejmě to bude z důvodu, že se rešerše často využívají v akademických pracích. Seznam literatury, který se pro práce užívá, je v podstatě rešerší knih použitých při takové práci. Rešerše se provádí zejména v bakalářských a diplomových pracích pro vytvoření aktuálního přehledu na vybrané téma a ve zvolené problematice. Rešerše se dá zpracovat tak, že student se vybaví odbornými zdroji, literaturou, akademickými články, monografií autorů a začne zpracovávat kritické zhodnocení těchto odborných zdrojů. Mělo by též jít o komparaci názorů autorů a jejich konfrontaci.

Ale nemusí se nutně jednat jen o akademickou půdu. Zajímá vás nějaké téma? Chcete se dozvědět více informací o vašem koníčku? Vyžádejte si ve vaší knihovně rešerši na téma, které chcete. Jistě tak získáte to, co jste hledali. Zjistit cenu