× FAQ Kontakt

Blíže se odevzdaní práce?

Zajistíme!

Referát

ReferátReferát je jeden z nejběžnějších slohových útvarů, s kterými se setkáváme nejen ve škole, ale už si ani neuvědomujeme, jak často se s referátem setkáváme i v každodenním životě. Je to pro nás pojem, který patřil a patří do škol. Není to snad pravda? Co je první, co vás napadne, když se řekne referát? Zadání, které jste dostali na hodině dějepisu? Maturitní zkouška z českého jazyka? Když zadáte slovo referát na Googlu, vyjede vám spoustu odkazů už na hotové referáty, které, věřím, využívá spoustu školáků základních a středních škol. Ale zpátky k tomu, že s referáty se setkáme i v každodenním životě. A kde tedy? Stačí si otevřít zpravodajskou stránku, něčí blok, reference na hotel či restauraci. Někdy je útvar referát použit i v reklamě či – a to byste nejméně čekali – ve facebookovém příspěvku vašich přátel. Není to tedy jen pojem, který se nám vybavuje jako jedna ze vzpomínek na roky ve školních lavicích.

Referát není složitý na zpracování. Stačí se vybavit odbornými zdroji, literaturou, články a pak zapracovat jednotlivé myšlenky do vlastního referátu. Referát by měl odrážet aktuální informace s uvedením odborných zdrojů aposkytovat stručný obzor problematiky.Zjistit cenu