× FAQ Kontakt

Blíže se odevzdaní práce?

Zajistíme!

Diplomová práce

Diplomová práce je závěrečnou prací studenta magisterského programu na vysoké škole. Po mnoha letech studia, kdy student úspěšně složí veškeré zápočty a zkoušky z jednotlivých předmětů, dostane se na konec. Ale je to opravdu konec studia? Zdaleka ne. Tento konec je v podstatě začátkem, jelikož teď teprve přichází celkové prověření, zda si student titul zaslouží – je postaven před dva zátěžové testy – státnicové zkoušky a diplomovou práci. Státnicové zkoušky jsou v podstatě shrnutím všech dosavadních zkoušek. Ale diplomová práce? To je novinka. Obzvláště pokud student zvolil hned na počátku magisterský program, a ne navazující magisterský, a nemá tak za sebou bakalářskou práci. Jak se taková diplomová práce píše? Na rozdíl od bakalářské práce v diplomové práci by měla být provedená hloubková analýza a výzkum v souladu se stanoveným cílem. Jaké téma zvolit? Kde hledat zdroje? Až na to vše student přijde, stráví nespočetně hodin psaním a diplomovou práci obhájí, dostane se na konec. V průběhu zpracování diplomové práce by měl také být v neustálém kontaktu se svým vedoucím diplomové práce. Pouze tak může docílit k získání vysokoškolského titulu.