× FAQ Kontakt

Blíže se odevzdaní práce?

Zajistíme!

Absolventská práce

Absolventská prácePo dobu svého studia, se student setkává s mnohými úkoly a zadáními, které musí vypracovat, aby splnil požadavky určitého předmětu. A když se konečně tím vším propracuje, dostává se k cílové rovince – absolventské práci. Absolventská práce je strukturou podobná práci bakalářské, akorát s tím rozdílem, že absolventskou práci zpracovávají studenti vyšších odborných škol případně některých středních škol. A proč je potřeba psát absolventskou práci? Student by měl ukázat, zda si v průběhu studia osvojil potřebné znalosti a zda je schopen tyto znalosti aplikovat i do praxe. Ale neukáže toto spíš až praxe? Do jisté míry možná ano. Ale vzhledem k tomu, že taková absolventská práce může být například ve formě byznys plánu, je to způsob, jak si přenést nějaký základ ze školy přímo do života. Ukáže, zda získané teoretické poznatky je možné a vhodné aplikovat v běžném životě. Absolventská práce je tak zkouškou připravenosti k výkonu povolání nebo začátku podnikatelské činnosti. Je to závěrečné dílo studenta, v němž ukáže stupeň a hloubku svých znalostí. A kdo ví? Třeba právě absolventská práce bude jak ukončením vzdělávání, tak zároveň nástupem do nové etapy života.