× FAQ Kontakt

Blíže se odevzdaní práce?

Zajistíme!

Bakalářská práce

Bakalářská práce Bakalářská práce je zlomovým bodem pro mnoho vysokoškolských studentů, kteří se rozhodli studovat bakalářský program. Jakmile student splní veškeré zkoušky, chybí mu už jen poslední věc k tomu, aby získal titul, pro který na univerzitě několik let tvrdě studoval. Je to právě bakalářská práce, která je tím posledním krokem. Stačí sednout k počítači a napsat ji. Opravdu? Je to takhle jednoduché? Rozhodně ne.

Napsat bakalářskou práci zabere desítky a desítky hodin. A co je pro „bakalářku“ zásadní? Základem je vybrat dobré téma. Student by měl psát o tématu, které ho zajímá a je zároveň přínosné i pro jiné. Zároveň by si měl také zjistit, jaké jsou dostupné zdroje, jelikož svá tvrzení musí něčím podložit. A jaké jsou další kroky při zpracování bakalářské práci? Začít psát. Bakalářské práce mají v podstatě dvě části – teorii a praxi. Teoretická část by měla být analýzou zdrojů a literatury na zadané téma. Praktická část bakalářské práce obsahuje výzkum, analytiku a závěry z něho. Bakalářská práce by neměla obsahovat zvlášť složité analýzy a výzkum, ale odpovídat úrovni znalosti bakaláře. Teoretická a praktická část by se měly vzájemně doplňovat a být propojeny jedním cílem – cílem bakalářské práce. Tak teď, když víme, co je bakalářská práce a jak na ni, proč hned nezačít?